Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Promocje

Aktualnie brak promocji

ProducenciRaty

Regulamin sklepu Landkiting.pl 

 1. Sprzedającym jest "Flyzone Mariusz Przybycień-Szczęsny", 28-230 Połaniec ul. Królowej Jadwigi 3/26, NIP: 866  154 78 34, REGON: 260396887, zwany dalej "Landkiting".
 2. Kupującym w sklepie Internetowym "Landkiting" może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 3. Sprzedaż wysyłkowa będzie realizowana na podstawie zamówienia składanego poprzez sklep internetowy.
 4. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie sklep.landkiting.pl czy www.landkitining.pl/sklep, kierowane przez Landkiting do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
 5. Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest zawarciem transakcji. Transakcję uznaje się za zawartą w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia przez "Landkiting" drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny.
 6. Produkty oferowane przez sklep Landkiting są przeznaczone do uprawiania sportów ekstremalnych, z definicji bardziej kontuzyjnych i niebezpiecznych od innych sportów. Użycie sprzętu zakupionego w sklepie Landkiting odbywa się na własną odpowiedzialność, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane użytkowaniem tego sprzętu.
 7. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma wiadomość elektroniczną będącą warunkowym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie tyle, ile najdłuższy czas realizacji spośród kupowanych przedmiotów licząc od dnia złożenia zamówienia.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 10. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty polskiej lub odbiór osobisty jesli istnieje taka możliwość.
 11. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 12. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka dotarła w należytym stanie, czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy odbiorze uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji z tego tytułu. "Landkiting" nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe z transportu ujawnione po odbiorze zamówionego towaru, a nie stwierdzone protokołem reklamacyjnym sporządzonym w momencie odbioru towaru.
 13. Koszt przesyłki ponosi klient. Koszt ten zostanie określony w momencie zamówienia. Ilość paczek zależy od ciężaru i rozmiaru zamówionych towarów.
 14. Należność za zamówienie klient może uregulować za pomocą:
  • przelewu na wskazane numery kont bankowych,,
  • gotówką w momencie odbioru osobistego w firmie "Landkiting",
  • poprzez zawarcie umowy sprzedaży ratalnej.
 15. Zawarcie transakcji potwierdzane jest dowodem zakupu w formie faktury VAT
 16. Wszystkie oferowane produkty posiada gwarancję udzieloną przez producenta. W związku z tym wszelkie problemy techniczne dotyczące zakupionego towaru rozpatrywane są przez stosowne serwisy gwarancyjne mające autoryzację producentów, znajdujące się na terenie całego kraju. Adresy poszczególnych punktów serwisowych można znaleźć w karcie gwarancyjnej, na stronach internetowych producentów bądź też można otrzymać od przedstawiciela "Landkiting".
 17. W przypadkach innych niż w punkcie 12 reklamację należy zgłaszać drogą elektroniczną lub listem poleconym na adres siedziby firmy "Landkiting". Wszelkie dane kontaktowe podane są w dziale Dane kontaktowe.
 18. Zgodnie z art.10 Ustawy z dn.2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty zakupu pod warunkiem, że towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. W takim przypadku zwracamy kwotę równą cenie zamówionego towaru, bez kosztów przesyłki.
 19. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany w/w punktów regulaminu.
 20. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 21. Zdjęcia w opisie produktów są tylko i wyłącznie poglądowe i informują jakie elementy wchodzą w skład produktu. Elementy składowe produktu pokazane na zdjęciach w opisie mogą nie zgadzać się z faktycznym wyglądem elementów wchodzących w skład produktu. Niemniej jednak dokonamy wszystkich starań aby w opisie oferowanych przez nas produktów, zdjęcia jak najbardziej odpowiadały faktycznemu zestawowi.

 

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu Landkiting, są przetwarzane przez "Flyzone Mariusz Przybycień-Szczęsny", 28-230 Połaniec ul. K. Jadwigi 3/26, NIP: 866  154 78 34, REGON: 260396887. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

 1. realizacji umowy
 2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Landkiting

 

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.